Opis Projekta

Projekat u kopmaniji Elektromreže Srbije je interesantan sa spekta jer se na njemu vršila implementacija SAP PM (Plant Maintenance) modula. Glavna funkcionalnost ovog modula je u upravljanju i održavanju opremu. Značaj ovog projekta u ovakvom tipu kompanije ogleda se baš u tome što kompanija poseduje veliki broj radnika na terenu koji su svakodnevno u kontaktu sa različitim vrstama opreme. SlovShore se može pohvaliti uspešno implementiranim i zavrženeim projektom u kompaniji Elektromreže Srbije.

Detalji Projekta

Datum Objave

September 22, 2017