Opis Projekta

Projekat Aerodrom Beograd je jedan od bitnijih u našoj zemlji. Naš tim je angažovan na ovom projektu radi impelmentacije SAP ERP MM (Material Management) modula. Nastanak ovog projekta prethodila je odlučnost našeg najvećeg aerodroma u zemlji da prati trend novih tehnologija i na taj način da poboljša svoje poslovanje implemntacijom SAP ERP sistema. Na taj način Aerodrom Beograd će biti rame uz rame sa vodećim aerodromima u svetu! Naš tim prihvatio je ovu veliku odgovornost i na uspešan način vrši implementaciju ovog rešenja!

Detalji Projekta

Datum Objave

September 22, 2017